განსახილველი საქმეები

  განმცხადებელი მოპასუხე განცხადების შემოსვლის დრო სადავო პრინციპი
1 ელენე მაკარიძე გელა მამულაშვილი (ქრონიკა +) 26.04.2017 1, 3, 4
2 მარინე მინდორაშვილი ახალი თაობა 24.05.2017 1, 3, 4, 5, 10
3 მარინე მინდორაშვილი Exclusive news 24.05.2017 1, 3, 4, 5, 10
4 მარინე მინდორაშვილი Kvir.ge 24.05.2017 1, 3, 4, 5, 10
5 მარინე მინდორაშვილი artnews.ge 24.05.2017 1, 3, 4, 5, 10
6 მარინე მინდორაშვილი ww.ge 24.05.2017 1, 3, 4, 5, 10
7 ბექა ქირია გიორგი ფუტკარაძე (საზოგადოებრივი მაუწყებელი) 07.06.2017 1, 11.
8 PHR ნატა ტაბიძე (იმედი) 15.06.2017 1, 3, 8,
9 საფარი მაია ასათიანი (რუსთავი 2) 30.06.2017 7
Share Button