კონტაქტი

დაგვიკავშირდით:

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია

შიო მღვიმელის ქ. 6ბ თბილისი, საქართველო,0179

ტელ: 2 91 28 70

Email: ethicscharter@gmail.com

mgeladzegia@yahoo.com   – გიორგი მგელაძე – ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე

davit.kldiashvili@gmail.com -დავით კლდიაშვილი – ქარტიის მდივანი

n.dzvelishvili@gmail.com – ნატა ძველიშვილი – ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი

 

Contact us:

The Georgian Charter of Journalistic Ethics

6b Shio Mgvimeli str. 0179, Tbilisi, Georgia Email:

ethicscharter@gmail.com

mgeladzegia@yahoo.com   – Giorgi Mgeladze- Chairman of the Board

davit.kldiashvili@gmail.com  -David Kldiashvili – Secretary of the Board

n.dzvelishvili@gmail.com – Nata Dzvelishvili – Executive Director  

______________________________________________________________

 

Share Button