გადაწყვეტილება საქმეზე – MDF მარი ჩიტაიას წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება 30 ივნისი,  2017 წელი საქმეზე N 144  –   მედიის განვითარების ფონდი   მარი ჩიტაიას  წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, თეა ზიბზიბაძე, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      მედიის განვითარების ფონდი მოპასუხე:                       მარია ჩიტაია აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა ააიპ „მედიის განვითარების ფონდმა“ (MDF),  რომელიც…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – თანასწორობის მოძრაობა ინგა გრიგოლიას წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 131 19 აპრილი,  2017 წელი საქმეზე – თანასწორობის მოძრაობა  ინგა გრიგოლიას წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, მაია მამულაშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, მაია                                                  …

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – თბილისის მერი გიორგი გაბუნიას და მაია ლომიძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება  საქმეზე  N 125 01 აპრილი,  2017 წელი  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი დავით ნარმანია და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა  გიორგი გაბუნიას და მაია ლომიძის  წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე:  გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, თეა ზიბზიბაძე, თამარ უჩიძე. განმცხადებელი:      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი დავით ნარმანია და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა მოპასუხე:  …

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – WISG და EMC სოფო მთივლიშვილის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება საქმეზე  N  119 27 თებერვალი,  2017 წელი  საქმე  –   ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი სოფო მთივლიშვილის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, თეა ზიბზიბაძე, თამარ უჩიძე, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი მოპასუხე:                    სოფო…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – გიორგი ტატიშვილი სოფო მთივლიშვილის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება საქმეზე N  116 27 თებერვალი, 2017 წელი საქმე   –   გიორგი ტატიშვილი  სოფო მთივლიშვილის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, თეა ზიბზიბაძე, თამარ უჩიძე, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      გიორგი ტატიშვილი მოპასუხე:                     სოფო მთივლიშვილი  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა გიორგი ტატიშვილმა, რომელიც მიიჩნევდა, რომ ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში, 2016 წლის…

Read More

«