ანონიმური საქმე

გადაწყვეტილება N 19 25 იანვარი, 2014 წელი საქმეზე – გ.ა. – მ.კ.-ს[1] წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე:ნათია კუპრაშვილი საბჭოს წევრები:გიორგი მგელაძე, ირინა ყურუა, ნინო ნარიმანიშვილი, ირაკლი აბსანძე, დავით მჭედლიძე. განმცხადებელი:გ.ა. არაწევრი ჟურნალისტი: მ.კ.         აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებებით მიმართა გ.ა._მ ქარტიის არაწევრი ჟურნალისტის მ.კ._ს წინააღმდეგ. წარმოდგენილ განცხადებაში განმცხადებელი მიუთითებდა, რომ ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპები დაირღვა მ.კ.-ს მიერ…

Read More