გადაწყვეტილება საქმეზე – შპს „აიპლუსი“ თემურ ჭუმბურიძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 130 19 აპრილი,  2017 წელი საქმეზე – შპს „აიპლუსი“  თემურ ჭუმბურიძის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, მაია მამულაშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      შპს „აიპლუსი“ მოპასუხე:                       თემურ ჭუმბურიძე აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა შპს „აიპლუსმა“,  რომელიც მიიჩნევდა, რომ  2017 წლის 13  მარტს…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – გიორგი ტატიშვილი ირაკლი მანაგაძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება საქმეზე  N 117 19 თებერვალი,  2017 წელი  საქმეზე – გიორგი ტატიშვილი ირაკლი მანაგაძის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, თეა ზიბზიბაძე, თამარ უჩიძე, მაია მამულაშვილი, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      გიორგი ტატიშვილი მოპასუხე:                      ირაკლი მანაგაძე  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა  გიორგი ტატიშვილმა,  რომელიც მიიჩნევდა, რომ 2016…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – მუხრან ავალიანი თამილა ზოიძის და დიანა თურმანიძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 108 28 იანვარი,  2017 წელი  საქმეზე – მუხრან ავალიანი  თამილა ზოიძის და დიანა თურმანიძის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, თეა ზიბზიბაძე, თამარ უჩიძე, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      მუხრან ავალიანი მოპასუხე:                    თამილა ზოიძე და დიანა თურმანიძე  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა მუხრან ავალიანმა, რომელიც…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – შალვა მეკრავიშვილი ირინა კეჭაყმაძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 106 20 ნოემბერი,  2016 წელი საქმეზე – შალვა მეკრავიშვილი ირინა კეჭაყმაძის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: ნინო ზურიაშვილი საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, მაია მამულაშვილი, ირინა ყურუა, ნინო ნარიმანიშვილი. განმცხადებელი:      შალვა მეკრავიშვილი მოპასუხე:                     ირინა კეჭაყმაძე აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა შალვა მეკრავიშვილმა, რომელიც მიიჩნევდა, რომ ტელეკომპანია „რუსთავი 2- ის“…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – დავით ჯაფარიძე ქეთი ციცქიშვილის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 99 02 ივლისი 2016 წელი საქმეზე – დავით ჯაფარიძე ქეთი ციცქიშვილის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: ნინო ზურიაშვილი საბჭოს წევრები:   მაია მეცხვარიშვილი, გერონტი ყალიჩავა, ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, მაია მამულაშვილი განმცხადებელი:     დავით ჯაფარიძე მოპასუხე:             ქეთი ციცქიშვილი აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა დავით ჯაფარიძემ, რომელიც მიიჩნევდა, რომ  2016 წლის 23 აპრილს,…

Read More

«