გადაწყვეტილება საქმეზე – შალვა რამიშვილი გიორგი ბახტაძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 94 08 მაისი 2016  წელი საქმეზე – შალვა რამიშვილი გიორგი ბახტაძის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: ნინო ზურიაშვილი საბჭოს წევრები:   ნინო ნარიმანიშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, ნინო ჯაფიაშვილი, მაია მამულაშვილი, მაია                                            მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:     შალვა რამიშვილი…

Read More