გადაწყვეტილება საქმეზე – WISG ქეთი ხოსიტაშვილის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 114 28 იანვარი,  2017 წელი  საქმეზე – ა[ა]იპ ,,ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“  ქეთი ხოსიტაშვილის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, თეა ზიბზიბაძე, თამარ უჩიძე, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      ა[ა]იპ ,,ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ მოპასუხე:                    ქეთი ხოსიტაშვილი  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა ა[ა]იპ ,,ქალთა ინიციატივების…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – ააიპ „მომავლის სოფელი“ მაია ასათიანის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 93 19  მაისი 2016 წელი საქმეზე – ააიპ „მომავლის სოფელი“  მაია ასათიანის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: ნინო ზურიაშვილი საბჭოს წევრები:   მაია მეცხვარიშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი,            მაია მამულაშვილი განმცხადებელი:     ააიპ „მომავლის სოფელი“ მოპასუხე:              მაია ასათიანი  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა ააიპ „მომავლის სოფელმა“. განმცხადებელი მიიჩნევდა, რომ მაია…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – გიორგი ყიფიანი მაია ასათიანის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 81 27 თებერვალი 2016 წელი საქმეზე – გიორგი ყიფიანი მაია ასათიანის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: ნინო ზურიაშვილი საბჭოს წევრები:   მაია მეცხვარიშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, ირინა ყურუა, ნინო ჯაფიაშვილი, მაია მამულაშვილი განმცხადებელი:     გიორგი ყიფიანი მოპასუხე:                მაია ასათიანი აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა გიორგი ყიფიანმა….

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე PHR გია ჯაჯანიძის და მაია სტეფნაძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 59 01 ოქტომბერი 2015  წელი საქმეზე –  ააიპ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“  გია ჯაჯანიძის და მაია სტეფნაძის   წინააღმდეგ                 საბჭოს თავმჯდომარე: ნინო ზურიაშვილი საბჭოს წევრები:   ირაკლი აბსანძე, მაია მეცხვარიშვილი, გივი მგელაძე, თაზო კუპრეიშვილი, ლაშა ზარგინავა განმცხადებელი:  ააიპ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ არაწევრი ჟურნალისტები: გია ჯაჯანიძე და მაია სტეფნაძე…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – ბავშვებისა და ახალგაზრდობის კეთილდღეობისათვის საქართველოს კოალიცია გია ჯაჯანიძის და ხათუნა პაიჭაძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 44 06  აპრილი  2015 წელი საქმეზე – ბავშვებისა და ახალგაზრდობის კეთილდღეობისათვის საქართველოს კოალიცია გია ჯაჯანიძის და ხათუნა პაიჭაძის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: ნინო ზურიაშვილი საბჭოს წევრები:  თაზო კუპრეიშვილი, გიორგი მგელაძე, ირინა ყურუა, ჯაბა ანანიძე, ირაკლი აბსანძე განმცხადებელი: ბავშვებისა და ახალგაზრდობის კეთილდღეობისათვის საქართველოს კოალიცია არაწევრი ჟურნალისტები:   გია ჯაჯანიძე და ხათუნა პაიჭაძე  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური…

Read More

«