გადაწყვეტილება საქმეზე – მარინე მინდორაშვილი 5 მედიასაშუალების წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება 07 აგვისტო,  2017 წელი   საქმეებზე N 135, N 137, N 138, N 142, N 143   –    მარინე მინდორაშვილი ვებპორტალებზე ახალი თაობა, exclusivenews, ww.ge, kvira.ge, artnews.ge  გამოქვეყნებულ სტატიათა არაიდენტიფიცირებული ავტორების წინააღმდეგ   საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       მაია მეცხვარიშვილი, თამუნა უჩიძე, ჯაბა ანანიძე, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მამულაშვილი. განმცხადებელი:      მარინე მინდორაშვილი მოპასუხე:                     ახალი…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – PHR-ი ნინი ობგაიძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება 30 ივნისი,  2017 წელი საქმეზე N 145  –    პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის  ნინი ობგაიძეს  წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, თეა ზიბზიბაძე, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის მოპასუხე:                       ნინი ობგაიძე აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა  ააიპ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ (PHR),  რომელიც მიიჩნევდა, …

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – WISG ქეთი ხოსიტაშვილის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 114 28 იანვარი,  2017 წელი  საქმეზე – ა[ა]იპ ,,ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“  ქეთი ხოსიტაშვილის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, თეა ზიბზიბაძე, თამარ უჩიძე, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      ა[ა]იპ ,,ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ მოპასუხე:                    ქეთი ხოსიტაშვილი  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა ა[ა]იპ ,,ქალთა ინიციატივების…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – ააიპ „მომავლის სოფელი“ მაია ასათიანის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 93 19  მაისი 2016 წელი საქმეზე – ააიპ „მომავლის სოფელი“  მაია ასათიანის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: ნინო ზურიაშვილი საბჭოს წევრები:   მაია მეცხვარიშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი,            მაია მამულაშვილი განმცხადებელი:     ააიპ „მომავლის სოფელი“ მოპასუხე:              მაია ასათიანი  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა ააიპ „მომავლის სოფელმა“. განმცხადებელი მიიჩნევდა, რომ მაია…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – გიორგი ყიფიანი მაია ასათიანის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 81 27 თებერვალი 2016 წელი საქმეზე – გიორგი ყიფიანი მაია ასათიანის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: ნინო ზურიაშვილი საბჭოს წევრები:   მაია მეცხვარიშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, ირინა ყურუა, ნინო ჯაფიაშვილი, მაია მამულაშვილი განმცხადებელი:     გიორგი ყიფიანი მოპასუხე:                მაია ასათიანი აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა გიორგი ყიფიანმა….

Read More

«