გადაწყვეტილება საქმეზე პარტია „თავისუფალი საქართველო“ ლევან ჯავახიშვილის და ბელა ზაქაიძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება 31 მაისი,  2017 წელი  საქმეზე N 133  –   პარტია „თავისუფალი საქართველო“ ლევან ჯავახიშვილის და  ბელა ზაქაიძის წინააღმდეგ  საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, თეა ზიბზიბაძე, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      პარტია თავისუფალი საქართველო მოპასუხე:                      ლევან ჯავახიშვილი და ბელა ზაქაიძე  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა პარტიამ…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – შპს „აიპლუსი“ თემურ ჭუმბურიძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 130 19 აპრილი,  2017 წელი საქმეზე – შპს „აიპლუსი“  თემურ ჭუმბურიძის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, მაია მამულაშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      შპს „აიპლუსი“ მოპასუხე:                       თემურ ჭუმბურიძე აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა შპს „აიპლუსმა“,  რომელიც მიიჩნევდა, რომ  2017 წლის 13  მარტს…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – შპს „აიპლუსი“ ბესო მახარაშვილის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 129 19 აპრილი,  2017 წელი საქმეზე – შპს „აიპლუსი“  ბესო მახარაშვილის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, მაია მამულაშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      შპს „აიპლუსი“ მოპასუხე:                      ბესო მახარაშვილი აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა შპს „აიპლუსმა“,  რომელიც მიიჩნევდა, რომ 2017  წლის 28  მარტს…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – გიორგი მდინარაძე მირიან ბოქოლიშვილის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება  საქმეზე  N 122 06 აპრილი,  2017 წელი  გიორგი მდინარაძე მირიან ბოქოლიშვილის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე:  გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, თეა ზიბზიბაძე, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      გიორგი მდინარაძე მოპასუხე:                    მირიან ბოქოლიშვილი აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა  გიორგი მდინარაძემ. განმცხადებელი მიიჩნევდა, რომ 2016 წლის 07 ნოემბერს, ყოველკვირეულ…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – “ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი” ვახო ხუზმიაშვილის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება  საქმეზე  N 123 06 აპრილი,  2017 წელი  ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი ვახო ხუზმიაშვილის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე:  გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, თეა ზიბზიბაძე, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი მოპასუხე:                    ვახო ხუზმიაშვილი  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა  ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრმა. განმცხადებელი მიიჩნევდა, რომ 2016 წლის…

Read More

«