გადაწყვეტილება საქმეზე – ააიპ „ასოციაცია ატუ“ ეკა კვესიტაძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 103 01 ოქტომბერი  2016 წელი საქმეზე – ააიპ „ასოციაცია ატუ“ ეკა კვესიტაძის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: ნინო ზურიაშვილი საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, მაია მამულაშვილი, ირინა ყურუა, ნინო ნარიმანიშვილი განმცხადებელი:      ააიპ „ასოციაცია ატუ“ მოპასუხე:                     ეკა კვესიტაძე აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა “ასოციაცია ატუმ”, რომელიც მიიჩნევდა, რომ 2016 წლის…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – ააიპ „მოქალაქე ევროპული განვითარებისთვის“ ნიკოლოზ ესიტაშვილის და მაია მამულაშვილის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 128 26 აპრილი,  2017 წელი საქმეზე – ააიპ „მოქალაქე ევროპული განვითარებისთვის“ ნიკოლოზ ესიტაშვილის და მაია მამულაშვილის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       თეა ზიბზიბაძე, თამარ უჩიძე, გერონტი ყალიჩავა, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      ააიპ „მოქალაქე ევროპული განვითარებისთვის“ მოპასუხე:                      ნიკოლოზ ესიტაშვილი  და მაია მამულაშვილი აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – სახალხო დამცველი გიორგი მგელაძის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება  N 112 08 თებერვალი,  2017 წელი საქმე  – სახალხო დამცველი  გიორგი მგელაძის  წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: მაია მეცხვარიშვილი საბჭოს წევრები:       ნინო ჯაფიაშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, ჯაბა ანანიძე, თეა ზიბზიბაძე, თამარ უჩიძე. განმცხადებელი:      სახალხო დამცველი მოპასუხე:                      გიორგი მგელაძე აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა სახალხო დამცველის აპარატმა. განმცხადებელი მიიჩნევდა, რომ 2016 წლის 10…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – საია ირაკლი კიკნაველიძის და თამარ ჩერგოლეიშვილის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება საქმეზე  N 110 19 თებერვალი,  2017 წელი  საქმეზე – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ირაკლი კიკნაველიძის და თამარ ჩერგოლეიშვილის  წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი მგელაძე საბჭოს წევრები:       ჯაბა ანანიძე, ნინო ჯაფიაშვილი, თეა ზიბზიბაძე, თამარ უჩიძე, მაია მამულაშვილი, მაია მეცხვარიშვილი. განმცხადებელი:      საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოპასუხე:                    ირაკლი კიკნაველიძე და თამარ ჩერგოლეიშვილი  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის…

Read More

გადაწყვეტილება საქმეზე – ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გელა შაშიაშვილის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება N 75 03 სექტემბერი,  2016 წელი  საქმეზე – ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გელა შაშიაშვილის წინააღმდეგ საბჭოს თავმჯდომარე: ნინო ზურიაშვილი საბჭოს წევრები:       მაია მეცხვარიშვილი, თაზო კუპრეიშვილი, ირინა ყურუა, ნინო ჯაფიაშვილი, მაია მამულაშვილი. განმცხადებელი:      ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მოპასუხე:                    გელა შაშიაშვილი   აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ, რომელიც მიიჩნევდა, რომ…

Read More

«